Sesek Bambu, Sebuah Potret Denyut Nadi

Thursday, June 07, 2018